عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل فاطمه

طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل فاطمه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل  فاطمه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : شعر


روز مادر

به یاد می آورم لحظه های فراز را که :
صدای او اعتبارم می بخشید
و لحظه های نشیب را که اعتمادم
به یاد می آورم افرای افراشته ای را ،
به یاد می آورم مادرم را . . .

ترک یک پاسخ