عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر پروانه ابر رنگی

طرح نوشته ی روز مادر پروانه ابر رنگی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر پروانه ابر رنگی

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : سالروزمیلاد خجسته فاطمه زهرا مبارک .


 روز مادر

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .

 

ترک یک پاسخ