عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر هدیه گل

طرح نوشته ی روز مادر هدیه گل

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر هدیه گل

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : میلاد فاطمه الزهرا و روز زن مبارک .


روز مادر

گیاه حساس (یا حساسه یا درخت گل ابریشم)، نمادی از جشن روز زن در کشورهای ایتالیا و روسیه است. همچنین گل میموزا یکی از نمادهای این روز است.
سمبل روز مادر برای مادری که در قید حیات است یک شاخه میخک قرمز و برای مادری که از دنیا رفته، یک شاخه میخک سفید است

 

ترک یک پاسخ