عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر مادر جان روزت مبارک گل

طرح نوشته ی روز مادر مادر جان روزت مبارک گل

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر مادر جان روزت مبارک گل

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : زیبا ترین واژه بر لبان آدمی واژه مادر است . زیبا ترین خطاب مادر جان است .


روز مادر

وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

مادر عزیزم روزت مبارک

ترک یک پاسخ