عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

نوشته داخل طرح : ای لطیف ترین گل بوستان هستی.


روز مادر

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است که

تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد

و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است،

مادرم تو را عاشقانه دوست دارم

و با تمام وجودم به تو عشق می ورزم

ترک یک پاسخ