عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر فاطمه زهرا

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : میلاد زهره زهرا طاهره مطهره کوثر رسول مبارک .


روز مادر

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است . . .

ترک یک پاسخ