عکسچاپ
section background
طرح میکی موس زمینه مشکی

طرح میکی موس زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح میکی موس زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 میکی موس

کارتون میکی موس به وسیله خود دیزنی صداگذاری شد. بعداً این وظایف را جیم مکدونالد انجام داد و امروزه وین آلوین صدای متمایز میکی را ایجاد می‌کند.

ترک یک پاسخ