عکسچاپ
section background
طرح مینیون  زمینه سفید

طرح مینیون زمینه سفید

توضیحات طرح

طرح مینیون زمینه سفید

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 مینیون

مینیون شباهت عجیبی از نظر واج‌گاه، تلفظ و نوشتار به واژه‌ی عبری مینیان (minyan) دارد که خود از مینیانا (minyānā) یا منا (mənā) در زبان آرامی و سپس از منو (manû) در زبان آکادی مشتق شده است.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه