عکسچاپ
section background
طرح مینیون زمینه سفید

طرح مینیون زمینه سفید

توضیحات طرح

طرح مینیون زمینه سفید

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 مینیون

«مینیون‌ها» فلش بکی به تاریخ  موجودات استوانه‌ای شکل زرد رنگ کوتوله‌ای است که به استخدام گرو در آمده و مشی‌شان پیروی از خطوات و دستورات اوست.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه