عکسچاپ
section background
طرح ماه ستاره زمینه سرمه ای

طرح ماه ستاره زمینه سرمه ای

توضیحات طرح

طرح ماه  ستاره زمینه سرمه ای

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 ماه

مهم نیست

دور باشی یا نزدیک…

از رو به رو بیایی

یا که روی بگردانی از من …

ماه را از هر طرف که ببینی

همان ماه است !

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه