عکسچاپ
section background
طرح ماه زمینه مشکی

طرح ماه زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح ماه زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 ماه

بر نمی آید چرا مهتاب من

آسمان است و دل بی تاب من

در شب تاریک و بیم موج غم

آید از ره دلبر شاداب من

آید و جامی زمهتابم دهد

خوش خرامد در دل و درخواب من

جامی از لعل لبش من سر کشم

گرچه باشد خارج از آداب من

عاشقی دیوانگی دلدادگی

جملگی باشند از القاب من

ماه من برگرد و برمن نقره پاش

رنگ سیمین و دل بی تاب من

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه