عکسچاپ
section background
طرح فوتبال پرسپولیس استادیوم

طرح فوتبال پرسپولیس استادیوم

توضیحات طرح

طرح فوتبال  پرسپولیس استادیوم

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب برای خود و دوستان خود تهیه فرمایید.


فوتبال

پیش از شکل‌گیری پرسپولیس، خاستگاه آن یعنی شاهین درگیر جریانات سیاسی شده‌بود و سیاست میراث پرسپولیس از شاهین بود مردم کوچه و خیابان، شاهین را مرکز جریان ضدشاهنشاهی می‌دانستند و اکثر هواداران شاهین از مخالفان شاه بودند. جریانات سیاسی و نفوذ پرویز خسروانی باعث انحلال شاهین شد.

ترک یک پاسخ