عکسچاپ
section background
طرح شبح و گربه و میمون سیاه

طرح شبح و گربه و میمون سیاه

توضیحات طرح

طرح شبح  و گربه  و میمون سیاه

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 شبح و گربه و میمون سیاه

شبح به تجسم روح فرد مرده گفته می‌شود. شبح‌ها ممکن است با روح، روح پلید هم اشتباه گرفته شوند.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه