عکسچاپ
section background
طرح روباه سفید زمینه مشکی

طرح روباه سفید زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح روباه سفید   زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 روباه سفید

زیبا ترین حیوان دنیا روباه سفید است.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه