عکسچاپ
section background
طرح روباه سفید زمینه مشکی

طرح روباه سفید زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح روباه سفید   زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 روباه سفید

زیبا ترین حیوان دنیا روباه سفید است.

ترک یک پاسخ