عکسچاپ
section background
طرح خوک کارتونی زمینه سورمه ای

طرح خوک کارتونی زمینه سورمه ای

توضیحات طرح

طرح خوک کارتونی زمینه سورمه ای

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 خوک کارتونی

خوک‌ها شامل خوک های اهلی می شوند، که نیای آن‌ها به گونه ای از گراز وحشی می رسد. خوک‌ها حیواناتی همه‌چیزخوار، به شدت اجتماعی و باهوش هستند.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه