عکسچاپ
section background
شاتر یا مسدود کننده ( shutter)

شاتر یا مسدود کننده ( shutter)

شاتر مانعی است به شکل پرده که پس از لنز قرار میگیرد و مانع نور به دوربین یا برخورد آن به فیلم میشود . هنگام عکسبرداری و با فشار دکمه ، شاتر کنار رفته و نور به داخل میتابد .

در دوربینها 2 عامل وجود دارد که میتوان مقدار نور ورودی  را معین ساخت :(شاتر و دیافراگم) سرعت شاترها در دوربینهای سنتی همیشه یکسان و به ترتیب زیر میباشد :

(1 _2/1 _ 4/1 _ 8/1 _ 15/1 _ 30/1 _ 60/1_ 125/1_ 250/1 _ 500/1_ 1000/1) 

اگر سرعت شاتر دوربین را روی 500/1 قرار دهیم ، یعنی شاتر دوربین در یک پانصدم ثانیه ، باز و بسته خواهد شد و به اندازه مدت زمان باز و بسته شدن شاتر، نور وارد دوربین میشود .

(با افزایش هر درجه از سرعت شاتر ، میزان سرعت 2برابر و مقدار نور ورودی نصف خواهد شد)

انواع مسدود کننده (شاتر) :

  • مسدود کننده مرکزی یا تیغه ای :

از تیغه های فلزی تشکیل یافته و در میان عدسی های لنز با چند میلیمتر فاصله از دیافراگم جای دارد و از مرکز به طرف خارج ، باز میشود . چون این مسدود کننده ها در داخل لنز جای دارند لذا در دوربین هایی از آنها استفاده میشود که لنزهای ثابت و غیر قابل تعویض دارند .

  • مسدود کننده کانونی یا پرده ای :

به طوریکه از اسم آن پیداست در سطح کانونی عدسی جای دارد ، یعنی در نزدیکترین فاصله نسبت به فیلم ، به همین علت نیز جای آن همیشه در بدنه دوریبین است و در موقع تعویض عدسی مانع رسیدن نور به فیلم میشود . وقتی مسدود کننده های مرکزی کنار میروند ، کل فیلم به یکباره نور میخورد ولی درمسدود کننده های کانونی چون از2 پرده تشکیل شده اند ، فیلم اندک اندک نور میبند .

حالت منجمد کردن سوژه (Freez) :

برای ایستا نشان دادن یک موضوع متحرک ، سرعت بالای شاتر را برگزینید (250- 500- 1000) با اینکار حرکت را تثبیت یا میخکوب میکنید یا اصطلاحا موضوع منجمد (freez) شده است .

حالت و حس حرکت در عکس :

برای افزایش حس حرکت درعکس و حس نمایشی آن سرعت پائین شاتر را برگزینید (15- 8- یا 4) در این حالت موضوع متحرک و تصویر با دنباله ای کشیده و محو ثبت میشود . سرعت پائین شاتر ، عناصر متحرک و ثابت را از هم جدا میکند . البته سرعت خیلی پائین شاتر مثل 1:8 ثانیه ، نمیتواند موضوعات متحرک را نمایش دهد و در این حالت هیچ جزئیاتی از موضوع درعکس ثبت نمیشود .

شاید بارها و بارها تصاویر رودخانه ها را دیده اید که رنگ آنها شیری رنگ شده ، خط آب از بین رفته و همچنین ردی از خود برجا گذاشته است . تمام این جلوه ها به وسیله سرعت شاتر امکان پذیر است و فقط کافیست یکبار امتحان کنید .

تکنیک پان کردن (pan) :

هنگامی که سوژه در حال حرکت است ، اگر بعد از فشردن دکمه شاتر ، همچنان سوژه را با دریچه باز دنبال کنیم ، پس زمینه آن مات ، کدر و رگه دار میشود و این تکنیک القاء حس حرکت را به بیننده میدهد که به آن تکنیک پان کردن میگویند .

sdvدر این تصویر عکاس توانسته با سرعت شاتری معادل 1000/1 ثانیه ، تصویر را منجمد کند و همچنین با دنبال کردن سوژه از نمایاب دوربین بعد از فشردن دکمه شاتر و استفاده سه پایه که برای تصویری بهتر ضرورت دارد ، توانسته تکنیک پان را اجرا کند و ما با دیدن این تصویر ، حس حرکت و سرعت را احساس می کنیم .

ترک یک پاسخ