عکسچاپ
section background
تعادل سفیدی (WB) White Balance

تعادل سفیدی (WB) White Balance

با وجود میلیونها رنگ ، چشم ما تمامی این رنگها را تجزیه و شناسایی میکند و از هم تشخیص میدهد ولی با وجود این قابلیت ، این نکته را هم باید بیفزاییم که در بعضی از مواقع چشم انسان خطا کرده و رنگها را خوب و صحیح تجزیه نمیکند  و به علت نداشتن ممارست ، اغلب رنگها را به شکل ساده و ناقص ثبت مینماید . نه تنها عکاسان آماتور ، بلکه عکاسان با سابقه و پر تجربه نیز اغلب در برابر موضوعهای رنگی ، به تجزیه و تحلیل رنگها نمیپردازند ، در صورتی که اهمیت این مسئله در عکاسی رنگی بسیار زیاد است .

بر اساس اینکه ما تحت تابش چه نوری عکاسی میکنیم ، رنگها قدری با حالت واقعی تفاوت میکنند . عکاسی در روشنایی روز و در محیط بیرون ، رنگ های طبیعی اجسام را حفظ میکند . اما عکاسی تحت نور مهتابی ، رنگ تصویر را قدری متمایل به آبی و سبز (رنگ های سرد) و عکاسی با نور لامپ های معمولی ، رنگها را متمایل به قرمز و نارنجی (رنگ های گرم) خواهد کرد . سیستم اتوماتیک W/B  در دوربینهای دیجیتال برای تنظیم و تعادل رنگها در نورهای متفاوت در نظر گرفته شده است تا رنگها حتی الامکان واقعی به نظر برسند . این سیستم به طور اتوماتیک با محاسباتی که روی رنگ تصویر انجام میدهد ، رنگ سفید را تشخیص داده و بقیه رنگها را بر اساس آن تنظیم میکند . این سیستم در شرایطی ممکن است به خطا بیفتد . مثل عکاسی از صحنه ای که تنها یک رنگ غالب دارد . بنابراین امکانی وجود دارد که شما بتوانید تنظیمات این سیستم را خود انجام دهید که برخی حالتهای مرسوم W/B عبارتند از :

  • Auto حالت پیش فرظ که دوربین اتوماتیک تنظیمات را انجام میدهد
  • Sunlight مناسب برای عکاسی در محیط بیرون و زیر نور خورشید
  • Tungsten مناسب برای عکاسی در داخل خانه ، زیر نور لامپ تنگستن (لامپهای معمولی)
  • Fluorescent مناسب برای عکاسی در داخل خانه ، زیر نور فلورسنت (مهتابی)
  • Cloudy مناسب برای عکاسی در هوای ابری
  • Flash مناسب برای عکاسی با نور فلاش
  • Manual یا سفارشی ، توسط عکاس به وسیله قرار دادن یک کاغذ سفید در جلوی لنز انجام میشود که در صورت بودن زمان کافی ، بهترین حالت تنظیم توازن سفیدی است .

در اکثر دوربینها وقتی وارد برنامه W/B   میشویم  ویکی از حالات توازن را انتخاب میکنیم ، درهر  گزینه یک زیر مجموعه دیگر نیز قرار دارد که با تغییر آنها به سمت (+) و یا (-) میتوانیم  رنگها  را اصلاح کنیم  :

( غلظت رنگ  ،  اشباع رنگ  ،  وضوح )

نکته : زمانی که با گزینه (- و+) دمای رنگ را تغییر میدهید ، هرچه به سمت (+) برود ، دمای رنگ بالا رفته ورنگها گرمتر میشوند و در عکس این حالت  نیز ، اگر به سمت(–) برود ، دمای رنگ پائیین آمده ورنگ تصویر سردتر میشود . ( دمای رنگ یک ظهر آفتابی حدود k 5400 است )

ترک یک پاسخ