عکسچاپ
section background
انواع دوربین

انواع دوربین

با وجود اختلاف و تنوع ظاهری ، دوربین ها را از لحاظ اندازه فیلمی که بکار میبرند میتوان به سه گروه تقسیم کرد :

  • دوربین های 35 میلیمتری
  • دوربین های 6×6 سانتیمتر
  • دوربین های 12×9 و بزرگتر

دوربین های 35 میلیمتری :

در تمام دوربین های این گروه از فیلم هایی که در ابتدا برای فیلمبرداری ساخته میشد استفاده میشود . این فیلمها که در دو کنار آنها سوراخ های منظمی وجود دارد 35 میلیمتر عرض دارند و عکسی که روی آنها گرفته میشود معمولا به ابعاد 36×24 میلیمتر است . به این فیلمها (فیلم 135)نیز میگویند .

این نوع دوربین ها به دلیل کوچکی حجم و سبکی وزن ، برای عکسبرداری سریع و زیاد مناسبترند .

یکی دیگر از امتیازهای این دوربینها امکان گرفتن 24 یا 36 عکس روی یک حلقه فیلم است .

 

دوربین های 6×6 سانتیمتر :

در این دوربین ها از فیلم هایی استفاده میشود که عزض آنها 6 سانتی متر است و همیشه همراه با حفاظی از نوار کاغذی سیاه روی قرقره پیچانده شده است . هر حلقه میتواند 12 عکس 6×6 بگیرد . این نوع فیلمها را در فروشگاه ها (فیلم 120) می خوانند و یک نوع دیگر آن که طولش بیشتر و به اندازه 24 عکس است (فیلم 220) خوانده میشود . امتیاز عمده این گروه ، بزرگی نگاتیو است .

 

دوربین های 12×9 و بزرگتر :

فیلم این دوربینها دیگر به شکل نوار نیست و برای هر عکسبرداری از یک قطعه فیلم بریده شده استفاده میشود . این فیلمها را (فیلم تخت) میگویند . چون عکاسی با دوربینهای بزرگ باید حتما با سه پایه انجام بگیرد ، استفاده از اینگونه دوربینها در همه جا میسر نیست و مانند دوربینهای کوچک سرعت عمل ندارند . مزیت این دوربینها ، بزرگی قابل توجه نگاتیو آنهاست که از طرفی امکان بزرگنمایی را میدهد و از طرف دیگر رتوشهای دقیق و خوب را ممکن میسازد ، کاری که با فیلمهای کوچکتر ابدا میسر نیست .

البته این دوربینها با همین ابعاد فیلم جای خود را به کارت های حافظه (RAM) داده اند و اکثر دوربینهای موجود از گروه دوربین های 35 میلیمتر هستند . در این نوع دوربینها ، تصویر به جای اینکه روی فیلم ثبت شود ، به حسگر دوربین منتقل شده و سپس در حافظه ثبت میشود .

ترک یک پاسخ